Disclaimer

Ondanks alle zorg die door Full Effect en de website-ontwikkelaar wordt besteed aan volledige en correcte verstrekking van informatie, welke op deze website wordt aangeboden, kan Full Effect niet verantwoordelijk en/ of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele inhoudelijke onjuistheden respectievelijk onvolkomenheden in, of voor eventuele schade, ontstaan door de aangeboden informatie op deze website.

Bij offertevorming en/ of bespreking, kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de aangeboden informatie en/of diensten, vermeld op deze website. Het is mogelijk dat kleuren en of accesoires licht afwijken van hetgeen wij verhuren. Indien Full Effect het nodig acht staat dit extra vermeld bij de producten en of diensten.

Kopiëren van informatie en/ of elke andere vorm van herpublicatie van de inhoud van deze site is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Full Effect niet toegestaan. Bezoekers van deze site worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met het hier bovengenoemde. Een en ander is ook opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Full Effect, als gedeponeerd bij de Kamer van koophandel onder nummer 503123160000. Voor meer informatie schriftelijk reageren naar:

Full Effect / Kiddy-fun
Finlandweg 10C
4538 BL Terneuzen
info@fulleffect.nl